Coaching

Coaching

Förändring – i arbets- och privatlivet – är en vanlig anledning till att söka coaching. Som coach hjälper jag dig att bli medveten om dina möjligheter och din motivation.I takt med att allt fler organisationer befinner sig i ständig förändring behöver allt fler finna sin inre motivation.

Coaching är:

  • en metodik för personlig och professionell utveckling
  • en serie samtal i dialog
  • lösnings- och målinriktad
  • ett verktyg för karriär- och livsplanering

Innehållet och upplägget utgår alltid från dina behov och önskemål. Första mötet är ett samtal där vi bekantar oss med varandra och pratar igenom vad du vill uppnå med
coachingen. Därefter bestämmer du hur – och om – du vill gå vidare. Individuell coaching med personliga möten innebär vanligtvis 6 till 12 träffar där varje träff tar cirka 2 timmar.

”När en människa, som i sin fysiska varelse alltid är vänd utåt i tron att lyckan finns utanför henne, till sist vänder sig inåt och upptäcker att dess källa finns inom henne är detta en av tillvarons djupaste insikter."

Sören Kierkegaard, filosof