Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

Som verksamhetsutvecklare arbetar jag inom hela utvecklingsprocessen från planering till det operativa genomförandet. Genom ett coachande arbetssätt gör jag det enklare för dig som chef och medarbetare att komma fram till och välja inriktning, strategi och insats. Mina erfarenheter har jag samlat på mig i rollen som medarbetare, chef, projekt- och processledare, rådgivare inom kompetens- och verksamhetsutveckling, elitidrottare och genom olika styrelseuppdrag.