Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering handlar om att veta vad som behöver utvecklas och vad som ska målsättas. Och att ta mod till sig att sätta få men viktiga mål – tillsammans med medarbetarna.

Inom detta område arbetar jag som processledare och rådgivare med att stödja ansvariga i att genomföra processer för att utveckla ett målstyrt arbetssätt. Jag utbildar också chefer och medarbetare i målstyrning som arbetsmetod, utvecklingssamtal, feedback och effektiva möten.

”Låt oss överväga hur vi bäst bör välja tidpunkt och metod, så vi kan nå vårt mål.”

Shakespeare