Grupputveckling

Grupputveckling

Grupputveckling handlar om att ta tillvara deltagarnas drivkrafter och kompetens för att lösa den gemensamma uppgiften. Inom grupputvecklingen arbetar jag med att stödja och träna gruppen utifrån deras uppgift, mål och utmaningar. Det kan handla om att lära känna varandra bättre, tydliggöra gruppens spelregler, utveckla effektivare möten, träna samarbete och feedback osv.