Workshop och föreläsning

Workshop och föreläsning

Jag har lång erfarenhet av att arrangera workshopar som gör skillnad. Där brainstorming leder till analys, diskussioner och åtgärdsförslag i ett strukturerat flöde. Som föreläsare utgår jag från den utmanande tesen ”alla kan utvecklas”. Dessutom får åhörarna ta del av tips, råd och erfarenheter som jag skaffat mig i arbetslivet och idrottsvärlden.

Utbildningar

  • Certifierad framtidsstrateg (Kairos Future 2011)
  • Ledningssystem för kompetensförsörjning (STF 2003)
  • Projektstyrning och nätverksarbete (Ledarinstitutet, Högskolan Trollhättan/Uddevalla 2003)
  • Chef- och ledarutbildning/Affärsplaneringscoach (Länsförsäkringar 1985-2001)
  • Att skapa rörelse (Skapa en lärande organisation (Society for Organizational Learning (SoL) 2000)
  • UGL – Utveckling av grupp och ledare (UliCon 1999)
  • Diplomerad marknadsekonom (Marknadsinstitutet, 1998-99)