Medarbetarskap

Medarbetarskap

Ledarskap har länge setts som det viktigaste medlet för att åstadkomma engagerade medarbetare och bättre resultat. Min utgångspunkt är att medarbetarskap är lika viktigt som ledarskap. Inom medarbetarskap erbjuder jag organisationer kompetens för att utveckla en medarbetarkultur som bygger på delaktighet, engagemang och personligt ansvarstagande. Att få alla att dra åt samma håll är en utmaning. Det vet vi. Därför hämtar jag kunskap från forskningen, som jag kombinerar med flerårig erfarenhet och sunt förnuft.